Při analýze Vám položíme základní otázky, které nám pomůžou zjistit, co potřebujete, jaké máte přání, cíle a priority. Analyzujeme Vaše cash flow (peněžní tok), které prozradí, jak hospodaříte. Zjistíme, jestli Vám majetek vydělává nebo prodělává a jestli máte správně nastavené finanční produkty. Analýza nám ukáže potenciální rizika, a jestli jsou Vaše cíle reálné. Vše je diskrétní a ochrana osobních údajů je samozřejmostí.

Odpovězte na naše otázky a my Vám poradíme co dál:

  • Jaké jsou Vaše přání, potřeby, cíle, vize a priority?
  • Co chcete? Kdy to chcete? Kolik to bude stát?
  • Jaké máte možnosti? Jaká jsou všechna důležitá fakta?
  • Jaké jsou Vaše pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje?
  • Jaký je Váš stávající majetek?
  • Jaké je Vaše portfolio? Jaké smlouvy využíváte?