Individuálně a komplexně nastavíme Vaše portfolio smluv a cash flow. Vycházíme z Vaší analýzy a zaměříme se na Vaše priority, cíle, nutné změny nebo doplnění. Připravíme návrhy, které jsou postaveny na racionálním, ale i pocitovém základě. Využijeme produktů našich partnerů, které Vám ušijeme na míru a představíme při poradenství.

Finanční plán obsahuje:

  • Řešení priorit
  • Úsporná opatření
  • Vytváření finančních rezerv
  • Zhodnocování peněz
  • Financování bydlení
  • Financování potřeb, přání a cílů
  • Zajištění majetku a osob
  • Konsolidace produktů
  • Refinancování úvěrů