Při poradenství Vám představíme naše návrhy a řešení, upozorníme na hrozící finanční rizika a ukážeme Vám jak jim předcházet. Naše návrhy jsou individuální a komplexní. Zohledníme všechny Vaše priority, potřeby, přání a cíle. Díky široké nabídce partnerů a produktů je naše řešení vždy nezávislé. Při poradenství si také vyjasníme Vaše cash flow, doplnění portfolia a někdy i přehodnocení priorit. Po odsouhlasení finančního plánu začneme vše realizovat v rámci servisu.