Prohlášení o ochraně soukromí

David Mühlhandl, IČ 72414120, se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet takové technologie, které Vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zkušenosti. Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na webové stránky Muhlhandl.cz a určuje sběr dat i jejich následné použití. Využíváním webových stránek Muhlhandl.cz, souhlasíte s postupy zpracování dat popsanými v tomto prohlášení.

Zjišťování Vašich osobních údajů

David Mühlhandl sbírá osobní údaje jako je e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefonní číslo. David Mühlhandl také zjišťuje anonymní demografické informace, například PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy či záliby.

Jsou zde také informace o Vašem počítačovém hardwaru a softwaru, které jsou automaticky shromažďovány Davidem Mühlhandlem. Tyto informace mohou obsahovat Vaši IP adresu, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupů a adresy navštívených webových stránek. Tyto informace používá David Mühlhandl k provozu služby, k zachování kvality služeb a k poskytování obecných statistik o používání webových stránek Muhlhandl.cz.

Mějte, prosím, na paměti, že pokud přímo zveřejníte osobní či soukromé údaje na veřejných fórech Davida Mühlhandla, mohou být tyto údaje shromažďovány a použity ostatními. Poznámka: David Mühlhandl nečte žádnou Vaši soukromou online komunikaci.

David Mühlhandl doporučuje, abyste si zkontrolovali prohlášení o soukromí webových stránek, na které se budete přihlašovat prostřednictvím Muhlhandl.cz tak, abyste porozuměli tomu, jak takové webové stránky shromažďují, používají a sdílejí Vaše informace. Společnost David Mühlhandl není zodpovědná za prohlášení o soukromí či jiný obsah webových stránek mimo skupiny webů Davida Mühlhandla.

Použití Vašich osobních údajů

David Mühlhandl shromažďuje a používá Vaše osobní údaje k provozu webových stránek Muhlhandl.cz a poskytování služeb, které požadujete. David Mühlhandl také používá Vaše osobní údaje k zasílání informací o jiných produktech a službách dostupných u Davida Mühlhandla. David Mühlhandl Vás taktéž může kontaktovat prostřednictvím průzkumů, které zjišťují Váš názor na současné služby nebo možné nové služby, které budou nabízeny.

David Mühlhandl neprodává ani nepronajímá seznam svých zákazníků dalším stranám. David Mühlhandl Vás může čas od času kontaktovat jménem obchodních partnerů ohledně určitých nabídek, které mohou být pro Vás zajímavé. V těchto případech nebudou Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) předány třetí straně. Kromě toho může David Mühlhandl sdílet data s důvěryhodnými partnery, kteří pomáhají při tvorbě statistických analýz, rozesílají e-maily nebo dopisy, poskytují zákaznickou podporu nebo zařizují dodávky. Všechny takové třetí strany mají zakázáno používat Vaše osobní údaje, s výjimkou poskytování těchto služeb Davidem Mühlhandlem, a musí zachovat důvěrnost Vašich údajů. David Mühlhandl nepoužívá, ani nezveřejňuje citlivé osobní údaje jako je rasa, náboženské vyznání nebo politická příslušnost bez Vašeho výslovného souhlasu.

David Mühlhandl sleduje webové stránky, které její zákazníci navštíví v rámci Muhlhandl.cz , s cílem zjistit, které služby Davida Mühlhandla jsou nejoblíbenější. Tato data jsou použita k poskytování přizpůsobeného obsahu a reklamy Davida Mühlhandla zákazníkům, jejichž chování ukazuje, že mají zájem o určitou oblast.

Webové stránky Davida Mühlhandla zveřejní Vaše osobní data bez upozornění pouze pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že to je nezbytné z následujících důvodů: a) vyhovění zákonu či splnění zákonných požadavků nebo požadavků právního procesu s Davidem Mühlhandlem, b) ochrana a obrana práv či vlastnictví Davida Mühlhandla a c) jednání v kritických situacích k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů Davida Mühlhandla nebo veřejnosti.

Žádné nezákonné či zakázané používání

Podmínkou Vašeho používání webových stránek Muhlhandl.cz je záruka, že nebudete používat webové stránky Muhlhandl.cz pro jakékoliv účely, které jsou nezákonné či zakázané těmito podmínkami a upozorněními. Webové stránky Muhlhandl.cz nemůžete používat žádným způsobem, který by je mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo poškodit nebo být v rozporu s jinou uživatelskou stranou a využitím webových stránek Davida Mühlhandla. Nesmíte získat či se pokoušet získat
jakékoli materiály či informace jiným způsobem než tím, který je stanovený pro webové stránky Muhlhandl.cz.

Použití cookies

Weby Davida Mühlhandla používají soubory cookie, aby Vám pomohly přizpůsobit práci na webových stránkách. Soubor cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem uložen na Váš pevný c disk. Soubory cookie nelze zneužít ke spuštění programů či přenesení virů do počítače. Soubor cookie obsahuje Váš specifický identifikátor, který může později přečíst pouze webový server v doméně, ve které byl tento soubor vytvořen.

Jedním z hlavních důvodů pro použití souborů cookie je poskytnout vhodnou možnost k úspoře času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na určitou stránku. Když si například personalizujete stránky Muhhandl.cz nebo se zaregistrujete na stránkách či službách Davida Mühlhandla, soubory cookie pomohou Davidovi Mühlhandlovi vyvolat Váš specifický identifikátor při následných návštěvách. To zjednodušuje proces zaznamenávání Vašich osobních údajů, jako je fakturační adresa, adresa pro doručování a tak dále. Při návratu na stejné webové stránky Davida Mühlhandla mohou být získány informace, které jste předtím zadali, tak, abyste mohli jednoduše používat pro Vás uzpůsobené služby Davida Mühlhandla.

Soubory cookie můžete přijmout či odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, nastavení prohlížeče však můžete změnit a soubory cookie odmítat, pokud si to přejete. Jestliže se rozhodnete soubory cookie odmítnout, nebudete pravděpodobně moci plně využít interaktivní funkce služeb Davida Mühlhandla nebo dalších navštívených webových stránek.

Změny v prohlášení

David Mühlhandl příležitostně aktualizuje toto Prohlášení o ochraně soukromí, aby odráželo reakce firem a zákazníků. David Mühlhandl doporučuje, abyste pravidelně sledovali toto Prohlášení a byli tak informováni o tom, jak David Mühlhandl chrání Vaše údaje.

Kontaktní údaje

David Mühlhandl uvítá Vaše komentáře týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Pokud se domníváte, že David Mühlhandl neplní toto Prohlášení, kontaktujte ho na david@muhlhandl.cz. Použijeme veškeré komerčně rozumné postupy, abychom problém rychle specifikovali a napravili.