🎯 Pravé bohatství se rodí ze snů člověka. Cesta bohatství začíná VIZÍ. Je to vize života, jaký chceš žít, v podmínkách, které tu jsou. Věřím, že v každém z nás se skrývá přání či sen a ne jenom potřeba „přežít den“. 

🎯 Bez vyjasněné VIZE, jsou další kroky provázeny nejistotou, pochybnostmi a strachem. A proto už jen samotné zamyšlení nad VIZÍ, je krok v před. Jaký je tedy tvůj první krok? Máš na to 10 minut. 

3…2…1… START! 🚀

🖐 TEĎ HNED SE ZASTAV A POSAĎ!

✍ VEM DO RUKY PAPÍR A TUŽKU.

👍 ODPOVĚZ SI NA OTÁZKY A VYTVOŘ KE KAŽDÉ 5 AŽ 10 ODPOVĚDÍ.

❌ CO NECHCI A PROČ?

🌈 CO CHCI A PROČ?

Když budete chtít, tak další kroky můžeme společně probrat.

❤️Viva la Vida❤️

muhlhandl.cz/cesta-bohatstvi/