KONEC OPRAV ULICE MINSKÁ A ULICE HOROVA

Uzavření dopravní tepny v Žabovřeskách – ulice Horovy a Minské mělo trvat do 1.7.2016. Doba oprav v úseku ulice Horovy se však prodlouží o měsíc. Při detailním měření únosnosti podkladních vrstev komunikace se totiž ukázalo, že nesplňuje minimální potřebně hodnoty. Jednotlivé vrstvy nové komunikace musí být nyní zhutněny, což prodlouží stavbu.

Oprava ulic Minská a Horova s sebou přinese také změny v městské hromadné dopravě. Týká se to především zastávky Králova. Ta bude po dokončení rekonstrukce povolena ve své stávající podobě alespoň dočasně, a to do chvíle, než rozmístění zastávek vyřeší následná další úprava ulice Minská od ulice Chládkova k Sono Centru. Ta se nyní připravuje. K rekonstrukci této části ulice by mělo dojít v příštím roce a vznikne při ní i nová zastávka u Sono Centra.