Zjišťovali jsme zda pojišťovny uhradí podnikatelům v souvislosti s krizovým opatřením například ušlý zisk. NE, nebudou hradit. Jedná se o zásah vyšší moci. Nevadí, začněte si evidovat škody např. smlouvy a dohody o poskytování služeb odběratelům, faktury, náklady na zaměstnance, rušení objednávek, nájemní smlouvy, ušlý zisk atd. Vše musí být prokazatelné.

Náhradu škod v krizovém řízení totiž definuje § 36 Náhrada škody, 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Náhradu poskytne ten orgán, který krizové opatření nařídil. Detaily ještě zjišťujeme a budeme vás informovat…