Vzhledem k událostem posledních měsíců, (uragán v Brně-Medlánkách a tornádo na Hodonínsku), doporučujeme překontrolovat pojistné částky na vašich smlouvách o pojištění nemovitosti a domácnosti. V případě podpojištění totiž hrozí, že Vám bude pojišťovna krátit plnění. Například aktuální hodnota nemovitosti je 5.000.000,-Kč. Pojistná částka na smlouvě je na 2.500.000,-Kč. Při pojistné události, kdy dojde k totální škodě domu nebo bytu, vyplatí pojišťovna pouze polovinu z pojistné částky tedy 1.250.000,-Kč. Tomu se říká podpojištění. Přijďte se poradit co s tím. Nyní vám můžeme zajistit až 20% slevy na pojistném. Zavolejte nám na +420 725 562 509 a přijďte se poradit.