Doplňkové penzijní spoření může být i pro nezletilé děti. Nově lze zažádat u dětského doplňkového penzijního spoření o výplatu odbytného (jednorázového příspěvku ve výši 1/3 prostředků, bez příspěvků státních a bez příspěvků zaměstnavatele) v roce osmnáctých narozenin klienta při splnění základních dvou podmínek.

První podmínkou je spoření min. 120 kalendářních měsíců.  Druhou podmínkou je spoření za posledních 24 kalendářních měsíců u stejné penzijní společnosti.

Poté smlouva nezaniká, klient pokračuje ve smlouvě o Doplňkovém Penzijním Spoření a dále si spoří. Přitom po výplatě prostředků ze smlouvy poměrná část státních příspěvků se nevrací zpět poskytovateli, tj. Ministerstvu financí.

Jsme připraveni Vám vybrat vhodnou společnost a následně vše zrealizovat.