STAVEBKO PŘI UKONČENÍ BEZ SOUDU

S účinností od 6. 4. 2016 se podle novely zákona o stavebním spoření považuje ukončení smlouvy pro nezletilého za běžnou záležitost při správě jmění dítěte. Tedy dojde-li k ukončení stavebního spoření po uplynutí vázací doby pro přiznání státní podpory a při ověřených podpisech obou zákonných zástupců, není třeba žádat souhlas opatrovnického soudu.

V případě úmrtí, zbavení rodičovské odpovědnosti, jednoho zákonného zástupce v rodném listě, stačí ověřený podpis jednoho zákonného zástupce.

 

Pokud k ukončení stavebního spoření dochází rok nebo méně před dosažením zletilosti účastníka stavebního spoření, bude součástí formuláře kromě podpisu zákonných zástupců i podpis nezletilého.

Podpis nezletilého na výpovědi nemusí být uveden v případech, kdy je vyžadován souhlas opatrovnického soudu.

Souhlas opatrovnického soudu vyžadujeme v těchto případech:

  • není možnost zajištění podpisu druhého zákonného zástupce
  • ukončení smlouvy před uplynutím vázací doby
  • svěření nezletilého do výchovy jiné osoby

Výjimka

Ukončení účtu se záporným zůstatkem – po i před uplynutím vázací doby, je provedeno na základě podpisu jednoho zákonného zástupce, který smlouvu uzavíral, podpis nemusí být ověřen.