Ing. David Mynář

Manažer IBM

Pan Mühlhandl mi pravidelně připomíná, že je potřeba se věnovat rodinným financím a pomáhá mi při získávání aktuálních informací o dostupných finančních produktech. Pomáhá mi vyplňovat otravné formuláře a udělá si na mne čas, kdy potřebuji.