MUDr. Dita Mühlhandlová

Zubní lékařka

Tímto bych chtěla velice poděkovat svému muži za veškerou „péči“ o můj finanční svět. Je to první člověk, který se zajímá nejen o finanční situaci klienta, ale respektuje jeho životní přání a potřeby a díky tomu dokáže vše klientovi nastavit tak, jak skutečně potřebuje. Jeho jednání je rychlé, profesionální, jeho projev je velmi klidný a srozumitelný i pro člověka, který finančnímu světu příliš nerozumí. Jsem velmi ráda, že jsem dala na doporučení svých kolegů lékařů, kteří s ním mají stejně jako já velmi dobré zkušenosti. Jako lékař nemám žádný čas sledovat vývoj finančního trhu, produktů a investiční strategii a jsem velmi ráda, že on ví, kdy co provést nebo co změnit a dokáže mi tak ušetřit a vydělat poměrně velké množství peněz, aniž bych já musela cokoliv udělat. A za to jsem mu velmi vděčná.