Pavel Ježek

Manažer zahraničních zakázek

Spolupráci s OVB jsem navázal přes kamaráda Davida Mühlhandla v době, kdy jsem uvažoval o změně zaměstnání. David mi nabídl možnost jak se blíže seznámit s praxí pojišťovnictví a investic a také se mi zalíbila myšlena udělat si pořádek ve vlastních pojistkách a investicích.

Od samého počátku, nám byla kladena na srdce myšlenka, že poskytujeme službu lidem, kteří v oblasti financí a pojištění nemají mnoho zkušeností a nebo se o své finance a pojistné smlouvy nemají čas starat. S touto myšlenkou by se měl každý kdo chce v segmentu pojišťovnictví a financí pracovat ztotožnit. Z toho pro mě osobně pramení, že poradce musí být ve svém oboru profesionálem a úcta k lidem je samozřejmostí. OVB k této profesi dává skvělé zázemí a podporu nejen právní, ale i technickou v podobě nástroje Finreport.

Předpokladem být dobrým poradcem, je věnovat se této páci na plno. Osobně nejsem tak aktivní, ale stále se zajímám o věci, které se poradenství týkají. V současnosti jsem zaměstnán v jiném oboru, který mi časově nedovolí se věnovat této zajímavé práci. Každopádně jsem vděčný za laskavý přístup Davida a informace, které jsem za období spolupráce s ním získal.