Prof. MUDr. Aleš Roztočil CSc.

Přednosta Gynekologicko-porodnického oddělení

K rozhodnutí začít spolupracovat s panem Mühlhandlem mne vedla jeho důvěryhodnost a profesionalita. Pan Mühlhandl mi pomohl s průběžnou organizací financí mé rodiny. Dobrá organizace peněz mi umožňuje udržovat nastavený životní standard a mohu taky v poklidu vytvářet rezervu pro období mého důchodového věku.