ZKUŠENOST FINANČNÍHO PORADCE

Jako finanční poradce pracuji teprve krátce. Lidé, které jsem začal oslovovat jako první, byli moji vrstevníci, spolužáci a rodina. Ty, které jsem oslovil, se rozdělili na 3 tábory. První typ byli ti, kteří se již setkali s finančním ´´poradenstvím´´ prostřednictvím prodejců, a proto okamžitě zaujali velice defenzivní postoj v naší konverzaci. Z těchto schůzek nikdy nic nevzešlo.

Další typ byli ti, kteří naši schůzku brali jako čistě informativní, dozvěděli se něco nového a ponechali si čas na rozmyšlenou. S touto situací jsem se setkal zatím nejčastěji. Domnívám se, že z takovéto schůzky odcházely obě strany spokojené a o zkušenost bohatší.

Posledním typem byli ti, kteří okamžitě v našem dialogu zachytili klíčová slova jako bydlení nebo renta, a ty pak chtěli konkrétněji rozebírat. S těmito klienty jsem se začal dále stýkat a společně tvoříme jejich finanční nebe.

Závěrem bych řekl, že mladí lidé nejčastěji touží po samostatnosti a osvobození se od rodičů. Snaží se hledat finanční prostředky pro svoje plány a vlastní bydlení staví na přední místa ve svém žebříčku přání. Zároveň si jsou však vědomi, že jednou nastane stáří, na které si budou muset vytvořit dostatečnou rezervu a s ní pak vyžít. Autor Jakub Mišinger, jestliže chcete se mnou něco řešit, tak mne kontaktujte na mém telefonním čísle +420 721 088 793 nebo emailu misinger@muhlhandl.cz.