ZRUŠENÍ OPATROVNICKÉHO SOUDU U STAVEBNÍHO SPOŘENÍ DĚTÍ

V uplynulém týdnu byla v Senátu schválena novela zákona o stavebním spoření (dále jen „Novela“) a očekáváme, že nejdéle do konce dubna 2016 bude vydána ve Sbírce zákonů a nabude tak účinnosti.

Novela upravuje podmínky výpovědí smluv o stavebním spoření nezletilých klientů tak, že pokud u smlouvy nezletilce uplynula 6letá vázací lhůta a s výpovědí souhlasí všichni zákonní zástupci (zpravidla oba rodiče), není třeba dokládat souhlas opatrovnického soudu.
Pro klienty ČMSS to znamená, že pokud bude na výpovědním formuláři doručeném od data účinnosti Novely, na základě kterého má dojít k ukončení smlouvy o stavebním spoření po uplynutí 6leté vázací lhůty, ověřen podpis obou zákonných zástupců a současně bude doložena kopie rodného listu nezletilého klienta, nebudou již požadovat souhlas opatrovnického soudu.

V souvislosti s touto informací proto doporučujeme odložit sepisování výpovědí smluv nezletilých klientů po 6leté vázací lhůtě, u kterých zákonní zástupci požadují převést část či celý zůstatek na účet jiného klienta nebo mimo ČMSS. O datu účinnosti Novely Vás budeme neprodleně informovat. Výpovědi nezletilých klientů doručené do ČMSS před datem účinnosti Novely budou zpracovány dle stávajících podmínek, tzn., pokud jde část prostředků nebo celý zůstatek na účet jiného klienta či mimo ČMSS, budeme vyžadovat schválení výpovědi opatrovnickým soudem.