Náhradu škod poskytne ten orgán, který krizové opatření nařídil. Náhradu škod v krizovém řízení definuje § 36 Náhrada škody, 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).  Detailnější rozklad naleznete zde.